תחומי עיסוק

תחומי העיסוק של משרד עריכת דין בסרגליק ושות'

משרדו של עו"ד אייל בסרגליק מתמחה בתחום הפלילי, בעבירות צווארון לבן ובניהול תיקים פליליים (כולל פלילי בעבירות מסוג צווארון כחול).

שחרור ממעצרים

ליווי במעצרים וחקירות

ייצוג מול רשויות

בנוסף, עוסק המשרד:

ניהול תיקים אזרחיים גדולים.

ייצוג בפני בתי דין צבאיים

עתירות מנהלתיות ובג"צים

ייצוג בפני ועדות משמעת של שירות בתי הסוהר

ניהול תיקים וליווי משפטי לפרוייקטים ולעסקאות נדל"ן

ייצוג בפני ועדות אתיקה של לשכת עורכי הדין